شناخت کسب و کارهای موفق دنیا

🛠 کانال حرفه ای معرفی و آنالیز کسب و کار های موفق دنیا shamed: 1-1-71681-61-4-1 Website: IranBex.com Direct contact:09012396090 Instagram.com/businessways_idea Admin ID: @Knowthebusiness 🗣مدیر کانال: سینا ساری خانی/ مدرس کارآفرینی و مشاور کسب و کار

تعداد اعضاء
15,570 29
رتبه در ایران
5,082 11
محبوبیت
78
میانگین پیغام در روز
2
میانگین مشاهده پیغامها
2,569